Ώρες λειτουργίας

Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 12:01 - 00:00
Τρίτη 12:00 - 00:00
Τετάρτη 12:00 - 18:00
Πέμπτη 12:00 - 00:00
Παρασκευή 12:00 - 00:00
Σάββατο 12:00 - 00:00
Κυριακή 12:00 - 17:00
Ημέρα Ώρες
Δευτέρα 12:00 - 00:00
Τρίτη 12:00 - 00:00
Τετάρτη 12:00 - 18:00
Πέμπτη 12:00 - 00:00
Παρασκευή 12:00 - 00:00
Σάββατο 12:00 - 00:00
Κυριακή 12:00 - 18:00